PositionHome > Product Show

BAB8-63

BAB8-63

PriceMembers-only access to
Documentation.:     Download

Hot Product
1ѧѧܧ֧ڧڧܧ                                         
 
ߧѧڧާ֧ߧߧӧѧߧڧ
BAB8-63
ܧݧڧ֧ӧ ݧ
1P2P3P4P
ߧާڧߧѧݧߧ
123461016202532405063A
ߧѧާڧߧѧݧߧ ߧѧا֧ߧڧ
AC 230(240)/400(415)V
ާڧߧѧݧߧѧ ѧ ֧, ( .)
50(60)Hz
ݧ֧ܧާѧԧߧڧߧ ѧ֧ڧ֧ݧڧ ѧѧܧ֧ڧڧܧ ܧݧ֧ߧڧ
BCD
ߧާڧߧѧݧߧѧ ܧݧѧѧ ѧҧߧ
10KA6KA
֧ѧߧڧ֧ܧѧ ڧ٧ߧۧܧ ڧܧݧ
10000
ާާѧڧߧߧѧ ڧ٧ߧۧܧ ڧܧݧ
20000
էݧاڧ֧ݧߧ
4000
֧֧ߧ ٧ѧڧ
IP20
֧ڧڧܧѧ
DINWAY Patent, CB, Samko applying
 
 
2ѧҧѧڧߧ ѧߧӧߧ ѧ٧ާ֧(mm)

[Buy]    [Back]
 
 
 
էܧڧ ڧߧާѧڧ

ԧݧѧӧߧѧ | ܧާѧߧڧ | ֧ڧڧܧѧ | էܧڧ | ݧاҧ | ܧߧѧܧ
֧: +86 576 88555327  ѧܧ: +86 576 88555021  E-mail :dinway08@gmail.com